Bedienings pedalen

Pedaalset honda zwart

Rubber kickstartpedaal rond mb/mt/mtx

Slechts

Schakelpedaal mb/mbx/mt/mtx/nsr zwart DMP

Slechts

Schakelpedaal mb/mbx/mt/mtx/nsr chrome

Rubber schakelpedaal mb/ mt 37 x 17mm

Slechts

Kickstartpedaal mt DMP

Slechts

Kickstartpedaal groot gat mt DMP