Zuigers

 

Zuiger A-kwaliteit mb/ mbx/mt/mtx-sh/nsr DMP 39mm

 

Zuiger mbx/ mtx-sh/ nsr 39.5mm DMP

 
Slechts

Zuiger mbx/ mtx-sh/ nsr 39mm vertex

 

Zuiger mbx/ mtx-sh/ nsr 39.25mm vertex

 

Zuiger mbx/ mtx-sh/ nsr 39.5mm vertex

 

Zuiger mbx/ mtx-sh/ nsr 40mm vertex

 

Zuiger mbx/ nsr 45.5mm malossi 345188

 

Zuiger mbx/nsr 45.9mm malossi 345188.40

 

Zuiger malossi 54.00 mb/mt/mtx80 343359.h0

 

Zuigerveer-set NSR / MTX-SH 39x1.2B Conisch

 

Zuigerveer - set 39.00 mbx/mtx/nsr50

 

Zuigerveer - set 39.25 mbx/mtx/nsr50

 

Zuigerveer - set 39.50 mbx/mtx/nsr50

 

Zuigerveer - set 39.75 mbx/mtx/nsr50

 

Zuigerveer - set 40.00 mbx/mtx/nsr50

 

Zuigerveer - set 40.50 mbx/mtx/nsr50

 

Zuigerveer - set 41.00 mbx/mtx/nsr50

 
Slechts

Zuigerveer 44.5x1.5b

 
Slechts

Zuigerveer - set mbx/nsr 45.5x1.5b malossi 355867

 

Zuigerveer - set mbx/ nsr 45.9x1.5b malossi 355867.40=op=op