Bedienings pedalen

Pedaalset honda zwart

Slechts

kickstartpedaal mb/ nsr chroom DMP

Slechts

Kickstartpedaal groot gat mb DMP

Slechts

Schakelpedaal mb/mbx/mt/mtx/nsr zwart DMP

Slechts

Schakelpedaal mb/mbx/mt/mtx/nsr chrome

Rubber kickstartpedaal rond mb/mt/mtx